محصولات ما

طرح های قیمت گذاری خود را به وسیله باکس محصول، نوار لغزنده یا کلاسیک انتخاب کنید.

انتحاب پلن های هاستینگ

Cloud Starter

Medium traffic personal sites

$9/ month
 • 10 Hosted Domains
 • 25 GB RAID 10 Storage
 • 200 GB Premium Bandwidth
 • Powered by cPanel®
 • Dedicated IP Address
 • 99.95% Uptime SLA
 • 1000 Mbit Uplink

Cloud Business

High traffic corporate sites

$18/ month
 • 30 Hosted Domains
 • 75 GB RAID 10 Storage
 • 600 GB Premium Bandwidth
 • Powered by cPanel®
 • Dedicated IP Address
 • 99.95% Uptime SLA
 • 1000 Mbit Uplink

Cloud Enterprise

Enterprise content management

$36/ month
 • 60 Hosted Domains
 • 150 GB RAID 10 Storage
 • 1200 GB Premium Bandwidth
 • Powered by cPanel®
 • Dedicated IP Address
 • 99.95% Uptime SLA
 • 1000 Mbit Uplink

هارد sata

 • 250 GB RAID 10 SSD Storage
 • 500 GB Premium Bandwidth
 • 100 Mbit Public Network Uplink
 • $25 Monthly
  سفارش
 • 500 GB RAID 10 SSD Storage
 • 1000 GB Premium Bandwidth
 • 200 Mbit Public Network Uplink
 • $50 Monthly
  سفارش
 • 1000 GB RAID 10 SSD Storage
 • 2000 GB Premium Bandwidth
 • 400 Mbit Public Network Uplink
 • $100 Monthly
  سفارش
 • 2000 GB RAID 10 SSD Storage
 • 4000 GB Premium Bandwidth
 • 800 Mbit Public Network Uplink
 • $200 Monthly
  سفارش
 • 4000 GB RAID 10 SSD Storage
 • 8000 GB Premium Bandwidth
 • 1200 Mbit Public Network Uplink
 • $400 Monthly
  سفارش
 • 8000 GB RAID 10 SSD Storage
 • 16000 GB Premium Bandwidth
 • 1600 Mbit Public Network Uplink
 • $800 Monthly
  سفارش
 • 12000 GB RAID 10 SSD Storage
 • 24000 GB Premium Bandwidth
 • 2000 Mbit Public Network Uplink
 • $1200 Monthly
  سفارش

هارد ssd

 • 250 GB RAID 10 SSD Storage
 • 500 GB Premium Bandwidth
 • 100 Mbit Public Network Uplink
 • $25 Monthly
  سفارش
 • 500 GB RAID 10 SSD Storage
 • 1000 GB Premium Bandwidth
 • 200 Mbit Public Network Uplink
 • $50 Monthly
  سفارش
 • 1000 GB RAID 10 SSD Storage
 • 2000 GB Premium Bandwidth
 • 400 Mbit Public Network Uplink
 • $100 Monthly
  سفارش
 • 2000 GB RAID 10 SSD Storage
 • 4000 GB Premium Bandwidth
 • 800 Mbit Public Network Uplink
 • $200 Monthly
  سفارش
 • 4000 GB RAID 10 SSD Storage
 • 8000 GB Premium Bandwidth
 • 1200 Mbit Public Network Uplink
 • $400 Monthly
  سفارش
 • 8000 GB RAID 10 SSD Storage
 • 16000 GB Premium Bandwidth
 • 1600 Mbit Public Network Uplink
 • $800 Monthly
  سفارش
 • 12000 GB RAID 10 SSD Storage
 • 24000 GB Premium Bandwidth
 • 2000 Mbit Public Network Uplink
 • $1200 Monthly
  سفارش

هارد ssd nvme

جدول قیمت سرور ایران و خارج

سرور های اختصاصی
مدل CPU هسته پردازنده سرعت CPU حافظه رم هارد قیمت ماهانه
Intel Xeon E3 1225v2 4C / 4T 3.2 GHz 16 GB 2x 2 TB SATA3 $99 سفارش
Intel Xeon E3 1225v2 4C / 4T 3.2 GHz 32 GB 4x 2 TB SATA3 $149 سفارش
Intel Xeon E3 1245v2 4C / 8T 3.2 GHz 32 GB 6x 2 TB SATA3 $199 سفارش
Intel Xeon E5 1620 4C / 8T 3.6 GHz 32 GB 2x 3 TB SATA3 $249 سفارش
Intel Xeon E5 1650 6C / 12T 3.2 GHz 64 GB 4x 3 TB SATA3 $399 سفارش