یک پلن انتخاب کنید

3 روز ضمانت بازگشت کالا

VPS_DEU_SATA_512MB

 • 1 Core of CPUپردازنده
 • 3.6 GHzپردازش اشتراکی
 • 0.5 GHzپردازش اختصاصی
 • 512 MB ECC RAMحافظه رم
 • 20 GB SATAهارد

VPS_DEU_SATA_1GB

 • 1 Core of CPUپردازنده
 • 3.6 GHzپردازش اشتراکی
 • 1 GHzپردازش اختصاصی
 • 1024 MB ECC RAMحافظه رم
 • 40 GB SATAهارد

VPS_DEU_SATA_2GB

 • 2 Core of CPUپردازنده
 • 7.2 GHzپردازش اشتراکی
 • 1.5 GHzپردازش اختصاصی
 • 2048 MB ECC RAMحافظه رم
 • 60 GB SATAهارد

VPS_DEU_SATA_4GB

 • 2 Core of CPUپردازنده
 • 7.2 GHzپردازش اشتراکی
 • 2 GHzپردازش اختصاصی
 • 4 GB ECC RAMحافظه رم
 • 80 GB SATAهارد

VPS_DEU_SATA_6GB

 • 3 Core of CPUپردازنده
 • 10.8 GHzپردازش اشتراکی
 • 2.5 GHzپردازش اختصاصی
 • 6 GB ECC RAMحافظه رم
 • 200 GB GB SATAهارد